Robert Bakalarz - Wiercenie studni hydroforowyh i głębinowych do 150 metrów

Oferta

Podstawą naszej działalności jest wiercenie studni, wykonujemy między innymi:

  • Wiercenie studni hydroforowych metodą udarową

  • Wiercenie studni głębinowych do 60m głębokości metodą udarową

  • Wiercenie studni głębinowych do ponad 100m głębokości metodą płuczkową

  • Zabudowy studni hydroforowych i głębinowych

  • Montaż / wymiana pomp hydroforowych i głębinowych

  • Sprawdzanie istniejących studni wierconych

  • Odwierty pod pale i piezometry

  • Inne prace wiertnicze w/g potrzeb o średnicy do 300m

  • Odwierty rurowane o średnicy końcowej 168mm i głębokości 60m